Ostatní / Výparníky a kondenzátory, kromě těch, které jsou určeny pro chladničky typu používaného v domácnostech.

Deutsch 2

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace…

Dle deklarovaných údajů a předložené dokumentace se jedná o tělo kondenzátoru deskového tvaru, používaného pro klimatizační zařízení pro motorová vozidla.

Tělo kondenzátoru je vyrobené z pájených hliníkových žeber uspořádaných do několika paralelních větví tvořících jeden celek s přívodním a výstupním potrubím.

Chladící médium vstupuje do kondenzátoru pod tlakem v plynném skupenství. Cestou k výstupnímu potrubí se ochladí a zkapalní.

Na těchto kondenzátorech budou po dovozu prováděny další výrobní operace.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU PRO MOTOROVÁ VOZIDLA KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTORY ČÁSTI A SOUČÁSTI