Výparníky a kondenzátory, kromě těch, které jsou určeny pro chladničky typu používaného v domácnostech.

Dansk 4 Deutsch 4 Italiano 2 Polski 1

 • - - - - 8418991010 80: Pro použití v určitých typech letadel
 • - - - - 8418991051 10: Ostatní
 • - - - - - 8418991051 20: Výparník sestávající z hliníkových žeber a měděné spirály typu používaného v chladících zařízeních
 • - - - - - - 8418991051 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
 • - - - - - - 8418991059 80: Ostatní
 • - - - - - 8418991061 10: Kondenzátor sestávající ze dvou soustředných měděných trubek typu používaného v chladících zařízeních
 • - - - - - - 8418991061 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
 • - - - - - - 8418991069 80: Ostatní
 • - - - - - 8418991081 10 (0/1) : Ostatní
 • - - - - - - 8418991081 80: Předem naplněná částečně fluorovanými uhlovodíky (HFC)
 • - - - - - - 8418991087 80: Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o kondenzátory,…

Dle deklarovaných údajů se jedná o kondenzátory, které jsou komponentami pro výrobu vnější kondenzační jednotky.

Hlavní funkcí těchto kondenzátorů je kondenzace chladiva z plynného skupenství na kapalné díky odvodu tepla.

Kondenzátory jsou vyrobeny z měděného potrubí ve formě „hada“ vedeného skrz hliníkové lamely.

Lamely slouží ke zvětšení teplosměnné plochy.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU Z MĚDI TRUBKY VÝMĚNÍKY TEPLA KONDENZÁTORY

Dle údajů žadatele se jedná o kondenzátor…

Dle údajů žadatele se jedná o kondenzátor klimatizace osobního automobilu sloužící ke zkapalnění chladicího média. Je součástí klimatizace automobilu. Deklarovaný materiál: hliník a plast. Tato ZISZ nahrazuje ZISZ č. CZ 21-0496-2010.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU TRUBKY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA PRO ZABUDOVÁNÍ DO JINÉHO ZBOŽÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTORY K CHLAZENÍ ČÁSTI/SOUČÁSTI CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace…

z hliníku; trubky; pro motorová vozidla; klimatizační zařízení;…

Dle údajů žadatele a předložené dokumentace se jedná o tepelný výměník o rozměrech 563 x 364,8 mm, který slouží jako kondenzátor klimatizačního zařízení automobilů.

Kondenzátor deskového tvaru sestává z hliníkových žeber uspořádaných do několika paralelních větví a přívodního a výpustného potrubí.

Chladicí médium v plynném skupenství pod tlakem vstupuje do kondenzátoru horním přívodním potrubím a postupuje jeho horizontálními trubkami k výpustnému potrubí.

Průchodem trubkami se pára ochladí a přemění se do skupenství kapalného. Zařízení se montuje mezi přední masku a chladič automobilu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU TRUBKY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTORY K CHLAZENÍ BLOKY

Dle údajů žadatele a předložené fotografie…

Dle údajů žadatele a předložené fotografie výrobku se jedná o hliníkový výparník (evaporizátor), který je součástí chladicího okruhu (tvořeného kompresorem, kondenzátorem a výparníkem) základního modulu (HVAC) klimatizačního zařízení osobních automobilů.

Popis výrobku: Výparník obdélníkového tvaru se skládá z rámu, ve kterém je umístěno žebrování s voštinovým vedením chladicího média.

Do rámu jsou zabudovány dvě hliníkové trubky pro přívod a odvod chladicího média, které ústí do plastové nádobky černé barvy uzavřené transparentním plastovým víčkem.

Rozměry výrobku: 312 x 213 x 252 mm. Funkce výrobku: Ve výparníku dochází ke změně skupenství chladiva z kapalného na plynné za současného odebírání tepla z okolí výparníku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z HLINÍKU PRO MOTOROVÁ VOZIDLA PRO ZABUDOVÁNÍ DO JINÉHO ZBOŽÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ K CHLAZENÍ ČÁSTI/SOUČÁSTI CHLADICÍCH ZAŘÍZENÍ