Odlévané / Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky.

Deutsch 9

  • - - - 7615101010 80: Hliníkové radiátory a součásti nebo díly smontované do bloků nebo jednotlivě, ze kterých jsou tyto radiátory složeny
  • - - - 7615101090 80: Ostatní