Keramické stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než z porcelánu.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramický…

z keramiky; kuchyňské výrobky; kuchyňské a stolní výrobky

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramický výrobek - odlivku. Odlivka je glazovaná po celé vnitřní a vnější straně.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálové složení porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Objem: 5 cl.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY KUCHYŇSKÉ VÝROBKY KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

z keramiky; talíře; stolní výrobky; kuchyňské a stolní výrobky;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické výrobky - talíře. Talíře jsou celoplošně glazovány, jsou provrtány z vnějšího okraje (pro zavěšení) a nejsou nikterak dekorovány.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálově složení talířů porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Rozměry: průměr 11 cm, 15 cm, 19 cm a 21 cm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY TALÍŘE STOLNÍ VÝROBKY KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ VÝROBKY JAKO POLOTOVARY/PŘEDROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

z keramiky; kuchyňské výrobky; s uchem; šálky, hrnky; kuchyňské…

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické výrobky - hrnky. Hrnky jsou glazovány z vnější i vnitřní plochy.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálově složení hrnků porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Objem: 150 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY KUCHYŇSKÉ VÝROBKY S UCHEM ŠÁLKY, HRNKY KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

z keramiky; stolní výrobky; jako polotovary/předrobky

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické výrobky - popelníky. Popelníky jsou glazovány po celé vnitřní i vnější straně.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálově složení popelníků porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Rozměry: šířka 10,5 cm, výška 2 cm.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY STOLNÍ VÝROBKY JAKO POLOTOVARY/PŘEDROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

z keramiky; s uchem; stolní výrobky; džbánky na pivo; korbelyz keramiky; s uchem; stolní výrobky; džbánky na pivo; korbely

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické výrobky - korbely. Korbely jsou glazovány po celé vnitřní i vnější ploše.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálové složení korbelů porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Dodáváno v několika tvarových a velikostních modifikacích. Objem: 0,3 l - 1,1 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY S UCHEM STOLNÍ VÝROBKY DŽBÁNKY NA PIVO KORBELY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

z keramiky; stolní výrobky; korbely

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické výrobky - poháry. Poháry jsou glazovány po celé vnitřní i vnější ploše.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálové složení pohárů porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Dodáváno v několika tvarových a velikostních modifikacích. Objem: cca 0,3 l, 0,4 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY STOLNÍ VÝROBKY KORBELY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

z keramiky; s uchem; stolní výrobky; džbánky na pivo; korbelyz keramiky; s uchem; stolní výrobky; džbánky na pivo; korbely

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické výrobky - korbely s reliéfem. Korbely jsou glazovány po celé vnitřní i vnější ploše.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálové složení korbelů porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Dodáváno v několika tvarových a velikostních modifikacích. Objem: 0,33 l - 0,8 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY S UCHEM STOLNÍ VÝROBKY DŽBÁNKY NA PIVO KORBELY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické…

z keramiky; s uchem; šálky, hrnky; stolní výrobkyz keramiky; s uchem; šálky, hrnky; stolní výrobkyz keramiky; s uchem; šálky, hrnky; stolní výrobky

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramické výrobky - hrnky s uchem. Hrnky jsou glazovány po celé vnitřní i vnější ploše.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiálové složení hrnků porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Dodáváno v několika tvarových a velikostních modifikacích. Objem: 0,2 l - 0,35 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY S UCHEM ŠÁLKY, HRNKY STOLNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramický…

z keramiky; kuchyňské výrobky; šálky, hrnky; pro použití v domácnosti;…

Dle deklarovaných údajů se jedná o keramický hrnek s jednolitou barevnou glazurou. Keramický hrnek slouží k standardnímu použití jako nádobí.

Dle deklarovaných údajů neodpovídá materiál hrnku porcelánu, běžné keramice, jemnému keramickému zboží, pórovině ani kameninovému zboží.

Velikost: horní průměr 87 mm, spodní průměr 87 mm, výška 90 mm, objem 270 ml.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY KUCHYŇSKÉ VÝROBKY ŠÁLKY, HRNKY PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI STOLNÍ VÝROBKY

Dle deklarovaných údajů se jedná o nezdobený…

z keramiky; keramika; pro použití v domácnosti; stolní výrobky

Dle deklarovaných údajů se jedná o nezdobený stolní keramický popelník. Nejedná se o ruční výrobu. Tvar kruhovitý, na okraji s dvěma žlábky na odložení cigaret. Rozměry: průměr 9,5 cm, výška 3 cm. Deklarovaný materiál: běžná keramika. Balení: jednotlivě v kartonu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: Z KERAMIKY KERAMIKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI STOLNÍ VÝROBKY