Ostatní / Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 11 English 11 Français 1 Nederlands 2 Polski 1