Ostatní / Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - 2920901000 80 (8/0) : Estery kyseliny sírové a estery kyseliny uhličité; jejich soli a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
  • - - 2920907000 80 (3/0) : Ostatní výrobky