Kyselina methakrylová a její soli.

Deutsch 2 Nederlands 1

  • - - - 2916130020 80: Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)
  • - - - 2916130030 80: Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě
  • - - - 2916130090 80: Ostatní