Ostatní / Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů.

  • - - - 2811290500 80: Oxid siřičitý
  • - - - 2811291000 80: Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové); oxid arsenitý
  • - - - 2811293000 80: Oxidy dusíku
  • - - - 2811299000 80 (2/0) : Ostatní