Kyselina vinná / Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

  • - - - 2918120010 80: Kyselina vinná D-(-) se zápornou optickou rotací nejméně 12 stupňů, měřenou ve vodním roztoku metodou popsanou v Evropském lékopisu
  • - - - 2918120090 80: Ostatní