Ostatní / Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 2 Nederlands 1

  • - - - - 2917399520 80: Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)
  • - - - - 2917399525 80: Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)
  • - - - - 2917399530 80: Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)
  • - - - - 2917399535 80: 1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)
  • - - - - 2917399540 80: Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)
  • - - - - 2917399550 80: 1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové- (CAS RN 52671-72-4)
  • - - - - 2917399560 80: Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)
  • - - - - 2917399590 80: Ostatní