Ostatní / Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.

Deutsch 1

  • - - - 2917392000 80: Ester nebo anhydrid kyseliny tetrabromftalové; kyselina 1,2,4-benzentrikarboxylová; isoftaloyldichlorid obsahující 0,8 % hmotnostních nebo méně tereftaloyldichloridu; kyselina 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylová; tetrachlorftalanhydrid; 3,5-bis(methoxykarbonyl)benzensulfonát sodný
  • - - - 2917399500 80 (8/0) : Ostatní