Ostatní / Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí.

Deutsch 4 Suomi 1 Nederlands 1 Polski 1 Română 1

 • - - - 2924190010 80: 2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN5165-97-9), nebo její amonná sůl(CAS RN 58374-69-9)
 • - - - 2924190015 80: N-Ethyl-N-methylkarbamoyl- chlorid (CAS RN 42252-34-6)
 • - - - 2924190020 80: (R)-(-)-3-(karbamoylmethyl)-5-methylhexanová kyselina (CAS RN 181289-33-8)
 • - - - 2924190025 80: Isobutylidendimočovina (CAS RN 6104-30-9)
 • - - - 2924190030 80: Methyl 2-acetamido-3-chloropropionát (CAS RN 87333-22-0)
 • - - - 2924190035 80: Acetamid (CAS RN 60-35-5)
 • - - - 2924190045 80: 3-Chlor-N-methoxy-N-methylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)
 • - - - 2924190050 80: Akrylamid (CAS RN 79-06-1)
 • - - - 2924190055 80: 2-Propynyl-butylkarbamát (CAS RN 76114-73-3)
 • - - - 2924190060 80: N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)
 • - - - 2924190070 80: Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)
 • - - - 2924190080 80: Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)
 • - - - 2924190085 80: Iodoprop-3-2-ynyl N-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)
 • - - - 2924190090 80 (0/2) : Ostatní

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o samostatnou organickou sloučeninu s karboxyamidovou funkcí - L-glutamine. Produkt je ve formě prášku.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO PRÁŠEK ORGANICKÉ SLOUČENINY ČISTÉ/RYZÍ