Legované surové železo; vysokopecní zrcadlovina.

  • - - 7201501000 80: Legované surové železo obsahující nejméně 0,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 % hmotnostní titanu a nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 % hmotnostní vanadu
  • - - 7201509000 80: Ostatní