Lehčený (pěnový) / Polymery styrenu v primárních formách.

  • - - - 3903110010 80: Bílé rozpínavé kuličky polystyrenu s maximální tepelnou vodivostí ne vyšší než 0,034 W/mK při hustotě 14,0 kg/m$3 (± 1,5 kg/m$3), obsahující 50 % recyklovaného materiálu
  • - - - 3903110090 80: Ostatní