V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry, avšak nepřesahujícím 10 litry.