Převyšujícím 2 litry / Ostatní.

Deutsch 2 Nederlands 3 Polski 2 Svenska 2

  • - - - - 2208909912 10: Výrobky získané ze zemědělských produktů ze seznamu v Příloze I k Smlouvě o fungování Evropské unie
  • - - - - - 2208909912 20: Ethylalkohol vyráběný ze zemědělských produktů (jak jsou uvedeny v seznamu v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie), s výjimkou produktů s obsahem vody převyšujícím 0,3 % (m/m) měřeno v souladu s normou EN 15376
  • - - - - - - 2208909912 80: k použití jako palivo
  • - - - - - - 2208909917 80: k jinému použití
  • - - - - - 2208909919 80: Ostatní
  • - - - - 2208909990 80: Ostatní