LODĚ, ČLUNY A PLOVOUCÍ KONSTRUKCE.

  • 8901000000 80 (4/0) : Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
  • 8902000000 80 (2/0) : Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu
  • 8903000000 80 (5/0) : Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe
  • 8904000000 80 (4/0) : Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)
  • 8905000000 80 (3/0) : Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny
  • 8906000000 80 (2/0) : Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových
  • 8907000000 80 (2/0) : Ostatní plavidla (například vory, nádrže, kesony, přístavní můstky, bóje a pobřežní výstražné plováky)
  • 8908000000 80: Plavidla a jiné plovoucí konstrukce, určené do šrotu