Z lososů / Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 1604201030 80: Losos atlantický (Salmo salar)
  • - - - - 1604201090 80: Ostatní