Z lososovitých ryb, jiných než lososů.

* Zboží dovážené z Japonska musí být doprovázeno Společným vstupním dokladem (SVD) nebo společným veterinárním vstupnímo dokladem (SVVD) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (Úř.věst. L 3).

  • - - - - 1604203010 80: Pstruh (Oncorhynchus mykiss)
  • - - - - 1604203090 80: Ostatní