Máslo / Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky.

  • - - 0405101100 10: O obsahu tuku nepřesahujícím 85|% hmotnostních
  • - - - 0405101100 20: Přírodní máslo
  • - - - - 0405101100 80 (2/0) : V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 1|kg
  • - - - - 0405101900 80 (2/0) : Ostatní
  • - - - 0405103000 80 (2/0) : Rekombinované máslo
  • - - - 0405105000 80: Syrovátkové máslo
  • - - 0405109000 80: Ostatní