MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ.

 • 7401000000 80: Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)
 • 7402000000 80: Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci
 • 7403000000 80 (9/0) : Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové)
 • 7404000000 80 (4/0) : Měděný odpad a šrot
 • 7405000000 80: Předslitiny mědi
 • 7406000000 80 (2/0) : Měděný prášek a šupiny (vločky)
 • 7407000000 80 (4/0) : Měděné tyče, pruty a profily
 • 7408000000 80 (7/0) : Měděné dráty
 • 7409000000 80 (11/0) : Měděné desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,15|mm
 • 7410000000 80 (6/0) : Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15|mm
 • 7411000000 80 (5/0) : Měděné trouby a trubky
 • 7412000000 80 (2/0) : Měděné příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky)
 • 7413000000 80 (2/0) : Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z mědi, elektricky neizolované
 • 7415000000 80 (7/0) : Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky (jiné než čísla|8305) a podobné výrobky, z mědi nebo ze železa nebo oceli s měděnými hlavami; šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, z mědi
 • 7418000000 80 (2/0) : Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky, z mědi; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, z mědi
 • 7419000000 80 (4/0) : Ostatní výrobky z mědi