Z rafinované mědi / Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm.

  • - - - 7410210010 80: Desky nebo pláty z polyfluoretylenu s oxidem hlinitým nebo oxidem titaničitým jako výplň nebo výztuž z textilií ze skleněných vláken, potažené po obou stranách měděnou fólií
  • - - - 7410210030 80: Film z polyimidu, též obsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna, potažený na jedné nebo obou stranách měděnou fólií
  • - - - 7410210040 80: Desky nebo pláty - sestávající alespoň ze středové vrstvy papíru nebo jednoho středového plátu jakéhokoli typu netkaného vlákna, laminované poobou stranách textiliemi ze skleněných vláken a impregnované epoxidovou pryskyřicí nebo - sestávající z několika vrstev papíru, impregnovaných fenolovou pryskyřicí, potaženéna jedné nebo poobou stranách měděným filmem omaximální tloušťce 0,15mm
  • - - - 7410210050 80: Desky - sestávající z nejméně jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí, - potažené na jedné nebo po obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15mm a - s permitivitou (DK) nižší než 3,9 a ztrátovým činitelem (Df) nižším než 0,015 při zkušební frekvenci 10GHz při měření podle IPC-TM-650
  • - - - 7410210055 80: Desky: — sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí, — potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm, — s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC- TM-650 2.5.5.2, — se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM- 650 2.5.5.2, — s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více
  • - - - 7410210060 80: Desky, svitky nebo plechy ze syntetické nebo umělé pryskyřice: - o tloušťce nejvýše 25µm, - potažené na obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm, - o kapacitanci alespoň 1,09 pF/mm$2, pro použití při výrobě desek tištěných obvodů
  • - - - 7410210090 80: Ostatní