Z rafinované mědi / Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm.

  • - - - 7410110010 80: Role laminátové fólie z grafitu a mědi: - o šířce 610 mm nebo větší, avšak nejvýše 620 mm, a - o průměru 690 mm nebo větším, avšak nejvýše  710 mm pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií
  • - - - 7410110030 80: Fólie a pásy z rafinované mědi, elektrolyticky potažené
  • - - - 7410110090 80: Ostatní