Z rafinované mědi / Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm.

  • - - - 7410110010 80: Role laminátové fólie z grafitu a mědi: -|o šířce 610|mm nebo větší, avšak nejvýše 620|mm, a -|o průměru 690|mm nebo větším, avšak nejvýše |710|mm pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií
  • - - - 7410110030 80: Fólie a pásy z rafinované mědi, elektrolyticky potažené
  • - - - 7410110090 80: Ostatní