Kokosová, abaková (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee), ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna, jinde neuvedená ani nezahrnutá, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu).

Deutsch 14 Español 2 Français 5 Nederlands 2 Slovenščina 1

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku…

upraveno pro drobný prodej; barveno; sisal; textilní vlákna;…

Dle deklarovaných údajů a předloženého vzorku se jedná o barvená sisalová vlákna. Vlákna jsou různé délky a nejsou nijak upořádaná. Účel použití: k dekorování. Balení: v sáčku po 30 g, sáčky jsou uloženy v kartonu.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ BARVENO SISAL TEXTILNÍ VLÁKNA ROSTLINNÉ MATERIÁLY