PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH.

  • 1601000000 80 (4/0) : Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků
  • 1602000000 80 (12/0) : Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve
  • 1603000000 80 (2/0) : Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
  • 1604000000 80 (14/0) : Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker
  • 1605000000 80 (21/1) : Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách