Brzdová obložení a podložky / Třecí materiál a výrobky z něj (například desky, svitky, pásy, segmenty, kotouče, podložky, těsnění), nenamontované, pro brzdy, spojky nebo podobné výrobky, na bázi osinku (azbestu), jiných nerostných látek nebo buničiny, též v kombinaci s textilií nebo jinými materiály.

  • - - - 6813810010 80: Pro použití v civilních letadlech
  • - - - 6813810090 80: Ostatní