Menší než 3 mm / Ze slitin hliníku.

  • - - - - - 7606129210 80: Talířová ložiska se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel
  • - - - - - 7606129260 80: Pás nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku: — se slitinou odpovídající normě 5182-H19, nebo 5052-H19, — v rolích, — o tloušťce 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) a 0,20 mm (± 0,01 mm), — o šířce 12,5 mm (± 0,3 mm), — s pevností v tahu 285 N/mm$2 nebo větší a — s prodloužením při přetržení 1 % nebo větším
  • - - - - - 7606129290 80: Ostatní