Nejméně 3 mm, avšak menší než 6 mm.

  • - - - - - 7606119310 80: Talířová ložiska se specifickým výrobním číslem, pro použití v určitých typech letadel
  • - - - - - 7606119390 80: Ostatní