Topné oleje / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků, obsahující bionaftu, kromě odpadních olejů.

Polski 1

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou…

Dle deklarovaných údajů se jedná o připravenou směs minerálních olejů (více než 70% hmotnostních), FAME (methylester mastné kyseliny - víc než 0,5 % hmotnostních) a přísad.

Podle předložené dokumentace výrobek splňuje charakteristiku topného oleje obsahujícího FAME.

Vzhled: čirá viskózní kapalina žlutohnědé barvy. Použití: mazací - formový olej ve stavebnictví, zabezpečuje odformování - separaci betonu od všech běžně používaných forem.

Balení: kontejnery PE 1000 l.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: JAKO KAPALINA SMĚSI MINERÁLNÍ OLEJE PRO STAVEBNICTVÍ