O obsahu síry nepřesahujícím 0,001 % hmotnostních.

  • - - - - - - - 2710194321 10: Parafínovaný plynový olej ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - - - - - 2710194321 80: Odeslané z Kanady
  • - - - - - - - - 2710194329 80: Ostatní
  • - - - - - - - 2710194330 80: Směsi obsahující nejvýše 20 % hmotnostních parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - - - - 2710194390 80: Ostatní