Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků, obsahující bionaftu, kromě odpadních olejů.

  • - - 2710201100 10 (0/1) : Plynové oleje
  • - - - 2710201100 80 (4/0) : O obsahu síry nepřesahujícím 0,001|% hmotnostních
  • - - - 2710201500 80 (4/0) : O obsahu síry převyšujícím 0,001|% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,002|% hmotnostních
  • - - - 2710201700 80 (6/0) : O obsahu síry převyšujícím 0,002|% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,1|% hmotnostních
  • - - - 2710201900 80 (2/0) : O obsahu síry převyšujícím 0,1|% hmotnostních
  • - - 2710203100 10 (0/1) : Topné oleje
  • - - - 2710203100 80: O obsahu síry nepřesahujícím 0,1|% hmotnostních
  • - - - 2710203500 80: O obsahu síry převyšujícím 0,1|% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1|% hmotnostní
  • - - - 2710203900 80: O obsahu síry převyšujícím 1|% hmotnostní
  • - - 2710209000 80: Ostatní oleje