Ostatní / Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje.

Deutsch 3 English 1 Français 2 Slovenčina 4 Svenska 1

 • - - - 2710191100 10: Střední oleje
 • - - - - 2710191100 80: Pro specifické procesy
 • - - - - 2710191500 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 11
 • - - - - 2710192100 10: Pro jiné účely
 • - - - - - 2710192100 20: Petrolej (kerosen)
 • - - - - - - 2710192100 80: Palivo pro tryskové motory
 • - - - - - - 2710192500 80 (0/12) : Ostatní
 • - - - - - 2710192900 80 (0/6) : Ostatní
 • - - - 2710193100 10 (0/1) : Těžké oleje
 • - - - - 2710193100 20: Plynové oleje
 • - - - - - 2710193100 80: Pro specifické procesy
 • - - - - - 2710193500 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 31
 • - - - - - 2710194300 10 (0/6) : Pro jiné účely
 • - - - - - - 2710194300 80 (5/0) : O obsahu síry nepřesahujícím 0,001 % hmotnostních
 • - - - - - - 2710194600 80 (5/0) : O obsahu síry převyšujícím 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,002 % hmotnostních
 • - - - - - - 2710194700 80 (5/0) : O obsahu síry převyšujícím 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních
 • - - - - - - 2710194800 80 (2/0) : O obsahu síry převyšujícím 0,1 % hmotnostních
 • - - - - 2710195100 10: Topné oleje
 • - - - - - 2710195100 80: Pro specifické procesy
 • - - - - - 2710195500 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 51
 • - - - - - 2710196200 10 (0/1) : Pro jiné účely
 • - - - - - - 2710196200 80: O obsahu síry nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních
 • - - - - - - 2710196400 80: O obsahu síry převyšujícím 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1 % hmotnostní
 • - - - - - - 2710196800 80: O obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostní
 • - - - - 2710197100 10 (0/1) : Mazací oleje; ostatní oleje
 • - - - - - 2710197100 80: Pro specifické procesy
 • - - - - - 2710197500 80: Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 71
 • - - - - - 2710198100 10 (0/2) : Pro jiné účely
 • - - - - - - 2710198100 80 (2/0) : Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny
 • - - - - - - 2710198300 80 (0/4) : Hydraulické oleje
 • - - - - - - 2710198500 80 (0/2) : Bílé oleje, kapalný parafín
 • - - - - - - 2710198700 80 (0/1) : Převodové oleje a oleje pro reduktory
 • - - - - - - 2710199100 80 (0/1) : Oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje
 • - - - - - - 2710199300 80: Elektroizolační oleje
 • - - - - - - 2710199900 80 (3/12) : Ostatní mazací oleje a ostatní oleje