Mléčné pomazánky / Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky.

  • - - 0405201000 80 (2/0) : O obsahu tuku 39|% hmotnostních nebo více, avšak méně než 60|% hmotnostních
  • - - 0405203000 80 (2/0) : O obsahu tuku 60|% hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75|% hmotnostních
  • - - 0405209000 80: O obsahu tuku více než 75|% hmotnostních, avšak méně než 80|% hmotnostních