Ostatní / Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla.

  • - - - 0402991000 80: O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních
  • - - - 0402993100 10: O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních
  • - - - - 0402993100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
  • - - - - 0402993900 80: Ostatní
  • - - - 0402999100 10: O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních
  • - - - - 0402999100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
  • - - - - 0402999900 80: Ostatní