Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0402100000 80 (6/0) : V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5|% hmotnostních
  • - 0402210000 10: V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5|% hmotnostních
  • - - 0402210000 80 (6/0) : Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
  • - - 0402290000 80 (8/0) : Ostatní
  • - 0402910000 10: Ostatní
  • - - 0402910000 80 (8/0) : Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
  • - - 0402990000 80 (7/0) : Ostatní