Ostatní / Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla.

  • - - - 0402291100 10: O obsahu tuku nepřesahujícím 27|% hmotnostních
  • - - - - 0402291100 80: Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených nádobách o čistém obsahu nepřesahujícím 500|g, o obsahu tuku převyšujícím 10|% hmotnostních
  • - - - - 0402291500 10: Ostatní
  • - - - - - 0402291500 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5|kg
  • - - - - - 0402291900 80: Ostatní
  • - - - 0402299100 10: O obsahu tuku převyšujícím 27|% hmotnostních
  • - - - - 0402299100 80: V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5|kg
  • - - - - 0402299900 80: Ostatní