Motory pro pohon lodí / Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou).

 • - - 8408101100 10: Použité
 • - - - 8408101100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - 8408101900 80: Ostatní
 • - - 8408102300 10: Nové, s výkonem
 • - - - 8408102300 20: Nepřesahujícím 50 kW
 • - - - - 8408102300 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408102700 80: Ostatní
 • - - - 8408103100 10: Převyšujícím 50 kW, avšak nepřesahujícím 100 kW
 • - - - - 8408103100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408103900 80: Ostatní
 • - - - 8408104100 10: Převyšujícím 100 kW, avšak nepřesahujícím 200 kW
 • - - - - 8408104100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408104900 80: Ostatní
 • - - - 8408105100 10: Převyšujícím 200 kW, avšak nepřesahujícím 300 kW
 • - - - - 8408105100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408105900 80: Ostatní
 • - - - 8408106100 10: Převyšujícím 300 kW, avšak nepřesahujícím 500 kW
 • - - - - 8408106100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408106900 80: Ostatní
 • - - - 8408107100 10: Převyšujícím 500 kW, avšak nepřesahujícím 1 000 kW
 • - - - - 8408107100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408107900 80: Ostatní
 • - - - 8408108100 10: Převyšujícím 1 000 kW, avšak nepřesahujícím 5 000 kW
 • - - - - 8408108100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408108900 80: Ostatní
 • - - - 8408109100 10: Převyšujícím 5 000 kW
 • - - - - 8408109100 80: Pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných lodí podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 10 00
 • - - - - 8408109900 80: Ostatní