Moučky, šroty a pelety, z masa nebo drobů; škvarky.

Deutsch 1 English 1 Français 4 Nederlands 7 Polski 3

Dle deklarovaných údajů se jedná o drůbeží…

Dle deklarovaných údajů se jedná o drůbeží moučku. Tato moučka se získává ohřevem, sušením a drcením celých těl suchozemských zvířat nebo jejich částí.

Z výrobku je extrahován nebo fyzikálně odstraněn tuk. Výrobek je odpadem z potravinářského průmyslu a není způsobilý k lidskému užití.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: SUŠENO DRŮBEŽ DRŮBEŽÍ MASO

Dle deklarovaných údajů se jedná o masokostní…

Dle deklarovaných údajů se jedná o masokostní moučku pocházející z jatečních zvířat. Popis a deklarované složení výrobku: Drť hnědé barvy obsahující části zabitých zvířat, pocházejících z jatečně upravených těl, dále produkty živočišného původu, mléko, krev, kosti, ryby, vedlejší produkty z ryb, pocházejících z jejich zpracování.

Způsob výroby: Živočišný materiál se drtí na velikost částic do 50 mm, po drcení se hmota zahřeje na teplotu 130 °C po dobu 20 minut za tlaku 3 bar, následuje sterilizační fáze.

Deklarovaný účel použití: jako hnojivo. Balení výrobku: Big Bag 750 – 800 kg; případně volně loženo v kontejneru.

Datum začátku platnosti:
.

Klíčová slova členského státu: DRŮBEŽ MASO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ KOSTI ROZDROBENO (ROZDRCENO) ZVÍŘECÍ KREV ŽIVOČIŠNÁ HNOJIVA