Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 0908110000 10: Muškátový oříšek
  • - - 0908110000 80: Nedrcený ani nemletý
  • - - 0908120000 80: Drcený nebo mletý
  • - 0908210000 10: Muškátový květ
  • - - 0908210000 80: Nedrcený ani nemletý
  • - - 0908220000 80: Drcený nebo mletý
  • - 0908310000 10 (0/1) : Kardamom
  • - - 0908310000 80: Nedrcené ani nemleté
  • - - 0908320000 80: Drcené nebo mleté