V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry.

  • - - 2205101000 80 (0/10) : Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 18|% obj.
  • - - 2205109000 80: Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18|% obj.