Prášek / Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu.

  • - - 8102100010 80: Molybdenový prášek -|o čistotě 99|% hmotnostních nebo větší a -|o velikosti částic 1,0|µm nebo větší, avšak nejvýše 5,0|µm
  • - - 8102100090 80: Ostatní