Prášek / Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu.

Deutsch 1

  • - - 8102100010 80: Molybdenový prášek - o čistotě 99 % hmotnostních nebo větší a - o velikosti částic 1,0 µm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 µm
  • - - 8102100090 80: Ostatní