Dráty / Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu.

  • - - - 8102960011 10: Drát z molybdenu, obsahující nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm
  • - - - - 8102960011 80: Odeslané z Malajsie
  • - - - - 8102960019 80: Ostatní
  • - - - 8102960020 80: Drát z molybdenu, obsahující nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 4,0 mm, ale nepřesahuje 11,0 mm
  • - - - 8102960030 80: Drát z molybdenu s obsahem nejméně 97 % avšak nejvýše 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm
  • - - - 8102960040 80: Drát z molybdenu s obsahem nejméně 97 % avšak nejvýše 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 4,0 mm, ale nepřesahuje 11,0 mm
  • - - - 8102960098 80: Ostatní