1-Naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin) a jejich deriváty; jejich soli.

  • - - - 2921450020 80: 2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6)
  • - - - 2921450050 80: 7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina  (CAS RN 118-03-6)
  • - - - 2921450060 80: 1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)
  • - - - 2921450070 80: 8-Aminonafthalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 119-28-8)
  • - - - 2921450090 80: Ostatní