Tenký natíraný papír / Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru.

  • - - - 4810220020 80: O plošné hmotnosti nejméně 70 g/m2, avšak nejvýše 400 g/m2, a bělosti vyšší než 84 (měřeno podle normy ISO 2470-1), vyjma vícevrstvý papír a vícevrstvý kartón a lepenku a vyjma kotouče vhodné pro použití v kotoučových tiskařských strojích
  • - - - 4810220080 80: Ostatní