Celé kůže a kožky, neštípané, o jednotkové hmotnosti nepřesahující 8 kg, jsou-li sušené jednoduchým způsobem, 10 kg, jsou-li suchosolené, nebo 16 kg, jsou-li čerstvé, mokrosolené nebo jinak konzervované.

  • - - 4101201000 80: Čerstvé
  • - - 4101203000 80: Mokrosolené
  • - - 4101205000 80: Sušené nebo suchosolené
  • - - 4101208000 80: Ostatní