Tkané stuhy, jiné než výrobky čísla 5807; stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky).

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

  • - 5806100000 80 (2/0) : Vlasové tkané stuhy (včetně froté a podobných smyčkových stuh) a žinylkové stuhy
  • - 5806200000 80: Ostatní tkané stuhy obsahující 5|% hmotnostních nebo více elastomerových nití nebo kaučukových nití
  • - 5806310000 10: Ostatní tkané stuhy
  • - - 5806310000 80: Z bavlny
  • - - 5806320000 80 (2/0) : Z chemických vláken
  • - - 5806390000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů
  • - 5806400000 80 (2/0) : Stuhy bez útku sestávající z osnovy spojené lepidlem (bolduky)