S oktanovým číslem (OČ VM) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98.

  • - - - - - - - - - 2710124511 10: Směsi s benzinem o obsahu ethylalkoholu převyšujícím 10|% (v/v)
  • - - - - - - - - - - 2710124511 80: k použití jako palivo
  • - - - - - - - - - - 2710124519 80: k jinému použití
  • - - - - - - - - - 2710124590 80: Ostatní