Nebělený / Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803.

  • - - - 4804315100 10: Z jejichž celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z jehličnanových vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem
  • - - - - 4804315100 80: Elektrotechnický izolační papír kraft
  • - - - - 4804315800 80: Ostatní
  • - - - 4804318000 80: Ostatní