Nepoživatelné směsi nebo přípravky z živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí.

  • - - - - 1518009510 80: Směsi obsahující monoalkylestery mastných kyselin a/nebo parafínované plynové oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu
  • - - - - 1518009590 80: Ostatní