Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 6208110000 10: Kombiné a spodničky
 • - - 6208110000 80: Z chemických vláken
 • - - 6208190000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6208210000 10: Noční košile a pyžama
 • - - 6208210000 80: Z bavlny
 • - - 6208220000 80: Z chemických vláken
 • - - 6208290000 80: Z ostatních textilních materiálů
 • - 6208910000 10: Ostatní
 • - - 6208910000 80 (6/0) : Z bavlny
 • - - 6208920000 80: Z chemických vláken
 • - - 6208990000 80 (2/0) : Z ostatních textilních materiálů