Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole.

* V souladu s nařízením Rady (EU) č. 692/2014 (OJ L183, s. 9) se zakazuje dovážet do Evropské unie zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu.
Zákaz se nepoužije:
a) do 26. září 2014 na plnění obchodních smluv uzavřených před 25. červnem 2014 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, za předpokladu, že fyzické či právnické osoby, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 10 pracovních dnů předem.
b) na zboží pocházející z Krymu nebo Sevastopolu, které bylo dáno k dispozici ukrajinským orgánům ke zkoumání, u něhož bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční původ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) nebo v souladu s dohodou o přidružení EU-Ukrajina.

 • - 4805110000 10: Papír na zvlněnou vrstvu (fluting)
 • - - 4805110000 80: Polochemický papír na zvlněnou vrstvu
 • - - 4805120000 80: Slámový papír na zvlněnou vrstvu
 • - - 4805190000 80 (2/0) : Ostatní
 • - 4805240000 10: Testliner (recyklovaný krycí kartón)
 • - - 4805240000 80: S plošnou hmotností 150 g/m$2 nebo nižší
 • - - 4805250000 80: S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m$2
 • - 4805300000 80: Sulfitový balicí papír
 • - 4805400000 80: Filtrační papír, kartón a lepenka
 • - 4805500000 80: Plstěný papír, kartón a lepenka
 • - 4805910000 10: Ostatní
 • - - 4805910000 80: S plošnou hmotností 150 g/m$2 nebo nižší
 • - - 4805920000 80: S plošnou hmotností vyšší než 150 g/m$2, avšak nižší než 225 g/m$2
 • - - 4805930000 80 (2/0) : S plošnou hmotností 225 g/m$2 nebo vyšší